משרד עורכי דין - אביב טסה - רישום מקרקעין

המפקח על רישום המקרקעין

כיום בארץ ישנן 9 לשכות רישום מקרקעין: בחיפה, באר-שבע, חולון, תל-אביב, נצרת, רחובות, פתח-תקווה, ירושלים ונתניה וכן עוד 2 שלוחות בעכו וחדרה.
כל לשכת רישום המקרקעין מורכבת משלושה בעלי תפקידים:
1. הרשם
2. הממונה
3. המפקח על רישום המקרקעין

במאמר זה נדון על תפקידיו וסמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין.

חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 מונה את סמכויותיו של המפקח לרישום מקרקעין ומקנה לו שני סוגי סמכויות:

1. סמכויות מינהליות
במסגרת סמכויותיו המנהליות המפקח על רישום המקרקעין רשאי המפקח על רישום המקרקעין:
1. ליתן צווים לרישום בית משותף;
2. לתקן צווים ולהכריע בהתנגדויות לתיקונם;
3. לבטל רישומו של בית משותף;
4. ליתן החלטות לפי הוראות חוק המקרקעין ותקנותיו.

2. סמכויות שיפוטיות
כחלק מסמכויותיו השיפוטיות המפקח על רישום המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין דן בסכסוכים השונים בבית המשותף כפי שיפורט להלן:
1. השתתפות בעלי הדירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת שירותים לפי דין או נוהג;
2. סכסוכים בין בעלי הדירות לפי התקנון המצוי / המוסכם;
3. סכסוכים בין בעלי הדירות בקשר להרחבת דירה;
4. סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף;
5. סכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים אחרים לרבות התקנת מעלית.

“בעלי דירות”- כבעל דירה נחשב גם מי שמחזיק בדירה מטעם בעל הדירה, שוכר וכן חוכר משנה לתקופה העולה על 25 שנים.

מעמדו של המפקח לרישום המקרקעין במסגרת סמכויותיו השיפוטיות הינן כשל שופט בית משפט שלום, וערעור על החלטותיו או פסקי-דינו מוגשים לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים.

למפקח על רישום המקרקעין הסמכות ליתן לא רק פסקי-דין כי אם גם צווי ביניים כגון: צו עיקול, צו מניעה, צו עשה וצו אל תעשה.

חשוב להבהיר כי סדרי הדין ודיני הראיות חלים גם על דיון אצל המפקח על רישום המקרקעין אלא אם מצא המפקח כי יש בכדי להקל על הדיון וכי הוא משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק- במקרה ובחר המפקח שלא לנהוג לפי סדרי הדין ירשום את הטעמים לכך.

המפקח על רישום המקרקעין אינו רשאי ליתן ייעוץ משפטי או לשמוע טענות שלא במסגרת דיון המתנהל לפניו ועל כן, המפקח ידון בסכסוכים שפורטו לעיל רק לאחר שהוגשה תביעה לפניו ומשנוכח כי שולמה אגרה בהתאם לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ”ח- 1987.

המאמר נכתב על ידי משרד עורכי דין – אביב טסה.
עו”ד אביב טסה – עורך דין מקרקעין, מיסוי מקרקעין והתחדשות עירונית.

עו”ד אביב טסה הינו עורך דין תמ”א 38, עורך דין מקרקעין, עורך דין קבוצות רכישה, עורך דין נדל”ן, עורך דין בתים משותפים, ממשרד עו”ד אביב טסה המתמחה במקרקעין על היבטיו השונים וביניהם: תמ”א 38, פינוי בינוי, בתים משותפים, סכסוכי שכנים, תכנון ובניה, הפקעות, עסקאות מכר ורכישה, קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה, ייצוג בבתי המשפט והטריבונלים השונים ועוד.

שתפו את המאמר לחברים:

Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן