כיצד לבחור ועד בית ולשם מה?

חוק המקרקעין, תשכ”ט- 1969 (להלן- חוק המקרקעין), קובע כי בכל בית משותף תכהן נציגות או במילים אחרות השגורות בפינו, ועד-בית.

ועד-הבית ימנה אדם אחד ולכל היותר חמישה חברים הנבחרים באסיפה הכללית, בה יהיו נוכחים כל בעלי הדירות בבניין.

אסיפה כללית תתקיים אחת לשנה לפחות אולם מומלץ לזמן אסיפה מסוג זה בכל פעם שעולה נושא בעל חשיבות על הפרק.

במקרה של בחירת יותר מנציג אחד, אחד מנבחרי ועד-הבית ישמש כגזבר. בחירתם של חברי ועד-הבית נעשה על פי החלטת רוב הדיירים בבית המשותף.

כהונה כנציג ועד-בית הינה וולונטרית ואינה נושאת בצידה תמורה. אולם במידה והדיירים הסכימו בתקנון המוסכם כי ועד הבית יזכה לתשלום בגין פועלו, הרי שקביעה זו היא שתכריע.

תפקידו של ועד הבית מוגדר בחוק המקרקעין ולפיו ועד הבית משמש כנציג הדיירים ואחראי על ניהול הבית המשותף ואחזקתו.

תפקידיו של ועד הבית מורכבות מחובות וזכויות. אחת מחובותיו של ועד-הבית הינו לפתוח חשבון בנק על שם הועד, אליו יופקדו הכספים הנאספים על ידי הגזבר או נציג ועד-הבית מידי חודש בחודשו. תשלום ועד הבית ייקבע בהתאם לדרישות האחזקה והניהול בבניין- ומכאן הפערים הכה משמעותיים בין תשלום ועד בית בבניין בין 4 קומות לעומת תשלום ועד בית במגדל בין 20 קומות.

בנוסף לכך, על הועד לנהל ספר חשבונות בו יפורטו ההכנסות וההוצאות של ועד הבית. ספר זה יעמוד לעיונו של כל דייר בבניין החפץ לעיין בו.

לצד חובותיו אלו של ועד הבית, עומדות לו זכויות כגון הזכות להתקשר עם נותני שירותים לשם אחזקת הבית המשותף בשם דיירי הבניין.

כמו כן, בכוחו של ועד הבית לייצג את דיירי הבניין בהליכים משפטיים בנושאים הקשורים לאחזקה וניהול הבית המשותף.

במידה ודיירי הבניין אינם מרוצים מתפקודו של ועד הבית, עומדת בפני אותם דיירים האפשרות להדיח את נציגי ועד הבית כולם או חלקם וזאת על ידי העלאת הצעה להדחה באסיפה כללית אשר צריכה להתקבל ברוב דעות.

כפי שנאמר לעיל, הוראות חוק המקרקעין קובעות כי קיימת חובה בכל בית משותף תהיה נציגות. במקרה בו לאחר רישום הבית המשותף לא כוננה נציגות מסיבה זו או אחרת, הרי שהמפקח על הבתים המשותפים רשאי לקבוע אחת משתיים: כי באותו בית משותף יועסק נציג אשר אינו גר בבניין תמורת תשלום או למנות נציגות זמנית עד לבחירת נציגות הקבועה.

המאמר נכתב על ידי משרד עורכי דין – אביב טסה.
עו”ד אביב טסה – עורך דין מקרקעין, מיסוי מקרקעין והתחדשות עירונית.

עו”ד אביב טסה הינו עורך דין תמ”א 38, עורך דין מקרקעין עורך דין מקרקעין, עורך דין קבוצות רכישה, עורך דין נדל”ן, עורך דין בתים משותפים, ממשרד עו”ד אביב טסה המתמחה בתחום המקרקעין על היבטיו השונים וביניהם: תמ”א 38, פינוי בינוי, בתים משותפים, סכסוכי שכנים, תכנון ובניה, הפקעות, עסקאות מכר ורכישה, קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה, ייצוג בבתי המשפט ונטריבונלים השונים ועוד.

שתפו את המאמר לחברים:

Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן