משרד עורכי דין אביב טסה - כניסת חברות בנייה זרות לצורך ביצוע עבודות בנייה למגורים בישראל

כניסת חברות בנייה זרות לישראל

לאור נסיקתם של מחירי הדיור בישראל בשנים האחרונות הנובעת מההפרש הניכר בין ההיצע לביקוש בתחום הנדל”ן בעיקר ותחום דירות המגורים בפרט, שר האוצר משה כחלון קידם יזמה אשר עשויה להוביל לצמצום הפער בין הביקוש להיצע בדירות מגורים בישראל וכן לירידת מחירים בעקבותיה.


עוד בטרם כניסתו של השר כחלון לתפקיד, הממשלה הובילה שינוי בהעסקת עובדים זרים בענף הבניין וזאת דרך החלטת ממשלה מיום 10.07.2011 כפי שתוקנה מיום 20.09.2015 שקבעה כי כל עובד זר חדש לענף הבניין בישראל שיובא לישראל משנת 2012 ואילך, יובא לישראל רק במסגרת הסכם או הסדר בילטראלי בין הרשויות המוסמכות בישראל לבין הרשויות המוסמכות במדינת המוצא של העובדים הזרים.  עד כה מדינת ישראל חתמה על 3 הסכמים בילטראליים עם מדינות בולגריה, מולדובה ורומניה. למרות חתימת הסכמים אלו, הגיעו מספר מועט של עובדים זרים מכוחם וזאת בשל קשיים רבים ביישומם.
 
היזמה האחרונה של השר כחלון, מתבטאת בפנייה של משרד הבינוי והשיכון לחברות בנייה זרות להגיש מועמדותן להיכלל במאגר הקבלנים הזרים הרשאים לבנות בישראל בנייני מגורים (להלן: “מאגר הקבלנים”).  פנייה זו לחברות הזרות נעשתה גם בשפה העברית וגם בשפה האנגלית באמצעות “קול קורא”, דהיינו פרסום רשמי מטעם משרד הבינוי והשיכון אשר פורסם ביום 23.03.2016.
 
“קול קורא” זה מפרט בהרחבה אודות הליך בחירת החברות וכן מציב תנאיי סף וקריטריונים גבוהים לבחירתן. כמו כן “קול קורא” מפרט אודות אופן הפעלת מאגר הקבלנים בו יכללו החברות הזרות אשר ייבחרו במכרז לרבות התחייבויות החברות הזוכות והמגבלות עליהן.
 
כמובן שחברות קבלניות בישראל לא מרוצות ורואות את עצמן נפגעות ישירות מיזמה זו, שכן גם ככה מצב החברות הקבלניות בישראל אינו מזהיר בלשון המעטה (בשנת 2015 נפלו מספר רב של חברות קבלניות בשל רווח קבלני נמוך ואף פרויקטים במחירי הפסד).
 
חברות זרות אשר מעוניינות להגיש מועמדותן להיכלל במאגר הקבלנים, יגישו מועמדותן בתיבת המכרזים של משרד הבינוי והשיכון לא יאוחר מיום 27.06.2016.
 
לאחר קבלת בקשות המועמדות של החברות הזרות, משרד הבינוי והשיכון ייבחר עד 6 חברות זרות אשר ייכללו במאגר, וזאת לתקופה של 5 שנים בלבד, עם אופציה להארכת התקופה בעוד 3 שנים נוספות. הכללתן של החברות הזרות במאגר אינו מבטיח כי אכן החברות הזרות יבצעו עבודות בנייה בישראל, ועליהן יהיה להתמודד במכרזים ו/או בהסכמים לצורך ביצוע העבודות.
 
רק העתיד יגיד כיצד יזמה זו השפיע על שוק הנדל”ן בישראל בכלל ועל החברות הקבלניות בישראל בפרט.
משרדנו בוחן בימים אלו כניסתם של שתי חברות בנייה בינלאומיות זרות לישראל.

קרא עוד

שתפו את המאמר לחברים:

Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן