הקמת עמדת טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים

תזכיר החוק להסדרת הקמת עמדת טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים

התזכיר פורסם בממשלה הקודמת אך טרם עבר, כעת הוא מפורסם שוב להערות הציבור עד ליום 9.3.23.

במאמר זה נדרש לשאלה מתי מקים עמדה יידרש לאישור שאר דיירי הבניין ומתי לא?

מלשון החוק נלמד כי הסכמה תתבקש רק כאשר המהלך משפיע על הרכוש המשותף, כמו גם, ניתן להסיק כי תידרש הסכמת רב רגיל של בעלי הדירות אם מדובר במונה נפרד המתחבר לחיבור החשמל המשמש את הרכוש המשותף.

האם תזכיר החוק חל על בניין חדש?- תזכיר החוק מתייחס לבניין קיים ולא לבניין חדש, שכן בבניין חדש ישנן תקנות נפרדות שתוקנו המחייבות התקנה של תשתית ייעודית לעמדות טעינה וזאת בכל בניין שיש בו 6 דירות ושתי קומות לפחות. כמו כן, התקנות לעניין בנינים חדשים קובעות כי לכל חניה בבניינים מסוג זה תוקם תשתית בסיסית לטעינת רכבים חשמליים שתאפשר טעינה ב-20% מהחניות בבניין.

עליות הקמת עמדת טעינה- השאלה תלויה בין היתר שאלת הימצאותה של תשתית קיימת בבניין. אם קיימת תשתית יציבה וחזקה ואם החניה נמצאת במרחק של מטרים בודדים מלוח החשמל של הדירה ניתן להקים עמדה כזו במחיר של עד 1000 ₪. אולם, כאשר נדרשת הקמת תשתית הכוללת בין היתר הנחת כבלי חשמל, חפירה מתאימה ועוד, המחיר ינוע בין 1,500 ₪ ל-5,000 ₪ וזאת בהתאם להיקף העבודה הנדרשת.

מטרת החוק

חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, קובע הוראות שונות המחייבות התקנת מערכות בבניין כשהוראות החוק מהוות גם תנאי לקבלת היתר בנייה, בין הוראות החוק ניתן למנות חבות התקנת מעליות וגנרטורים ועוד.

הצעת החוק נועדה להתאים את דרישות החוק בהתאם לצרכים של דיירי הבניין בעידן הטכנולוגי כשבנה האחרונה החלה עליה תלולה ברכישת רכבים חשמליים, כשעל פי יעדי הממשלה עד שנת 2030 הממשלה תאסור ייבוא רכבים חדשים לישראל הממונעים בבנזין.
במצב הקיים היום אין חובה להכין תשתית לעמדת טעינה לרכב חשמלי על אף שלאחר בניית הדירות  ואכלוסן ייאלצו דיירם רבים להתקין תשית בעלות גבוהה מאוד ובביצוע שינויי תשתית ברכוש המשותף והפרטי, כשהכנת התשתית בשלב תכנון הבניין ובנייתו תחסוך עלויות גבוהות ותחסוך שינויי תשתית וביצוע עבודות, כשגם התוצאה הסופית של עמדת טעינה מתוכננת מלכתחילה תהיה טובה יותר מעמדה המתוכננת בדיעבד.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה ל שולחן הכנסת -24 על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/ 24/ 3056).

כמו כן, לפי טיוטת חוק ההסדרים החדש, חוק המקרקעין יתוקן לעניין עמדות טעינה לרכב חשמלי בבית משותף בהתאם להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס’ 35(

התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף על פי העקרונות הבאים:

א. ניתן יהיה להתקין חיבור חשמל ייעודי או מונה ייעודי על החיבור הציבורי של הבניין בעבור עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברב רגיל של דיירי הבניין.

ב. בעל דירה יהיה רשאי לחבר חיבור ייעודי, מונה ייעודי או חיבור דירתי קיים ללא הסכמת דיירים נוספים בבניין.

ג. החוק יקבע כללים לחלוקת עלויות התקנת עמדות הטעינה ועלויות שוטפות בגין הטעינה בין הדיירים בהתבסס על חלקם היחסי בצריכה וזאת אם הדיירים המשתתפים בעלויות לא הסכימו ביניהם על חלוקה אחרת.

ד. דיירי בניין משותף יהיו רשאים ברב של שני שליש מבעלי הדירות לקבוע הסדרי חניה ייחודיים לרכבים חשמליים ולהקים בחניות שהן חלק מהרכוש המשותף עמדות טעינה.

ה. תשתית טעינה לא תהיה בבעלות העוסק באספקת חשמל שהתקין אותה.

ו. במידה וחיבור חשמל מסוים משמש יותר מבעל דירה אחד לצורך טעינת הרכב, החלפת העוסק באספקת חשמל המספק חשמל באמצעות החיבור האמור תהא ברב בעלי דירות המשתמשים בחיבור האמור.

בהמשך לסעיף 19 להחלטה 208 להטיל על שר הפנים מכוח סמכותו לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 לקבוע תוך ששה חודשים ממועד החלטה זו, תקנות הכוללות הוראות בדבר חובה להקים בבניין חדש שכולל חניה, תשתית חשמל הנדרשת להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי הכוללת לוח חשמל וזאת אף אם מדבר במבנה שאינו מיועד למגורים.

שתפו את המאמר לחברים:

Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן